منجی در ادیان
63 بازدید
ناشر: بنیاد فرهنگی مهدی موعود (عج)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مهدویت در اندیشه اسلام و ادیان آسمانی، اندیشه ای فراگیر و پیشینه دار و نقطه اوج و کمال تاریخ بشری است. توجه جهان به این موضوع مهم در عصر حاضر و مطرح شدن اندیشه های موازی و انحرافی در این زمینه، از سوی قدرت های جهانی و اندیشمندان بشری و برداشت های غیرکارشناسانه از آن، ضرورت پاسداری از این اندیشه بنیادین اسلام را چندین برابر کرده است. در این کتاب به بحث منجی در ادیان ابراهیمی و ادیان غیر ابراهیمی پرداخته شده است. که به برخی از عناوین آن اشاره می کنیم: مفهوم موعود یهود یا ماشیح، زمینه پیدایش طرح ماشیح در یهود، سیر تحول مفهوم ماشیح، ویژگی های ماشیح، کارکردهای اندیشه ماشیح، محاسبات ظهور ماشیح، موعود در نگاه منابع یهود، وضعیت جهان در عصر ظهور ماشیح و عقیده به ماشیح در میان یهودیان معاصر مطالب فصل اول از بخش ادیان ابراهیمی را در بر می گیرد. در فصل دوم به دین مسیحیت و مصداق موعود در مسیحیت، موعودی یهودی مسیحی، گونه شناسی موعود، پیش فرض های نجات بخش، اهداف و ثمرات بازگشت مسیح، پیش گویی هایی در مورد ظهور مجدد مسیح، حوادث بعد از ظهور مسیح، تفاوت بین موعود مسیح و موعود یهودی - مسیحی و زمان بازگشت موعود مسیحی پرداخته شده است. در فصل سوم به مساله منجی و موعودگرایی در اسلام و جایگاه آن در اسلام و ... اشاره شده است. در بخش دوم کتاب نیز به مساله منجی در ادیان غیر ابراهیمی اشاره شده است که مؤلف، ذیل عناوینی چون زرتشت، سوشیانت، هندو، کلکی، کلکین، بودا، میتریه، کنفوسیوس، دائو و ... بدان پرداخته است. کتاب «منجی در ادیان» برای نخستین بار در سال 1388 توسط بنیاد فرهنگی مهدی موعود(عج) در 264 صفحه با قیمت 3200 تومان و شمارگان 2000 نسخه به چاپ رسیده است.