سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
صداوسیما  
کارشناس 
 
 
کارشناسی مهدویت 
تدریس 
جامعة الزهرا قم 
مدرس 
 
 
فقه ،كلام اسلامی، تاریخ منطق  
تدریس 
مجتمع شهید بهشتی ندسا 
مدرس 
 
 
دین شناسی،عقاید ،ادیان 
تدریس 
مراكز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم 
مدرس 
1382/07/01 
 
كلام جدید امامی خاصه و... 
تدریس 
دانشگاه تهران ، پردیس قم 
مدرس 
1385/07/01 
 
معارف اسلامی 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشكی تهران 
مدرس 
1384/07/01 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر 
مدرس 
1382/07/01 
1383/03/31 
------ 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی فراهان 
مدرس 
1383/07/01 
 
------ 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز 
مدرس 
1384/07/01 
 
-----